Artiklen indeholder reklamelinks

Det er ikke kun mennesker, der får fnat. Kæledyr som hunde, katte, kaniner og marsvin kan også have fnatmider på sig, og der kaldes det skab. Mange opdager først sent, at deres kæledyr har fået skab, da symptomerne kan være svære at opfange. Det er vigtigt at være opmærksom på dyrenes symptomer, da de lider af kløe og desuden fordi, at fnatmiderne kan overføres til mennesker. Det er dog ikke den almindelige fnat, man kan få fra dyr, da det forsvinder efter noget tid, og ikke kræver behandling.

Hvad skyldes det?

Skab kommer på grund af smitte. Det kan ske både direkte og indirekte. Kæledyr der er i kontakt med andre dyr, der er angrebet, kan blive smittet med skab. Indirekte kan raske kæledyr blive smittet gennem genstande, som inden for et døgn har været i kontakt med et dyr, der er angrebet af skab.

Ræve er en af de dyr, der er mest angrebet af skab, og de er derfor også smittekilden i rigtig mange tilfælde. Særligt hunde og andre dyr der bevæger sig i naturen, bliver smittet efter direkte kontakt med skabssmittede ræve.

Symptomerne på skab

kan-kaeledyr-faa-fnat-hund

Skab er, ligesom fnat, en kløende hudsygdom. På dyr viser den sig som tørre områder på huden og forekommer særligt omkring ørerne. Det er den såkaldte sarcoptesmide, der graver sig igennem huden, og er årsagen til skab.

Det mest karakteristiske symptom på skab er kløe. Dyrene får som regel også betændelse i huden, der kendetegnes ved rødme, varme, hårløshed og sår på de områder, er er angrebet. Derudover kan der være røde knopper og mange kradsemærker efter dyrets forsøg på at klø igen.

Hvis man har en mistanke om, at et dyr har skab, er det vigtigt at få hjælp til diagnosen fra en dyrlæge, så dyret kan få den rette behandling. Dyrlægen kan igennem en blodprøve påvise antistoffer imod skabmiderne.

Derudover kan dyrlægen foretage et hudskrab, som går ud på at skrabe dybt ned i dyrets hud på de områder, hvor kløen er størst eller hvor de andre symptomer har vist sig. Den afskrabede hud bliver derefter opløst i væske og undersøge af dyrlægen. Hvis der i huden findes mider og æg kan dyrlægen diagnosticere dyret med skab.

Behandling

kan-kaeledyr-faa-fnat-behandling-laege

For at behandle skab skal man henvende sig til en dyrlæge. Midler til behandling af fnat hos mennesker fås i håndkøb, mens det hos dyr er receptpligtigt. De receptpligtige midler har både en forebyggende og helbredende virkning på skab.

I forbindelse med skab opstår der ofte betændelse i dyrenes hud, og derfor vil man ofte behandle med antibiotika samtidig.

Kæledyr med skab kan smitte andre dyr. Derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på, at der ikke opstår kontakt med andre dyr, før behandlingen er færdiggjort. Derudover bør man kontakte ejerne på de dyr, som kæledyret har været i kontakt med for nylig. På den måde kan de andre ejere tage deres forholdsregler, være opmærksom på symptomerne, og få dyrene i behandling for at undgå at smitten spreder sig yderligere.